Zaczynają również docierać do budowli i

baterie fotowoltaiczne konin
Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny.
Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. W celu maksybaterie fotowoltaiczne konin .