Od kiedy zmiany w tym jak szkolić z bhp w Białymstoku?

wnienie pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które będzie odpowiednio dobrane do rodzaju wykonywanej pracy. Jeden z rodzajów

Od kiedy zmiany w tym jak szkolić z bhp w Białymstoku? kurs bhp białystok

Kurs BHP dla pracowników inżynieryjnych

Ukończenie odpowiedniego szkolenia BHP jest jednym z obowiązków wynikających bezpośrednio z Kodeksu Pracy. Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które będzie odpowiednio dobrane do rodzaju wykonywanej pracy. Jeden z rodzajów